Apsardzess Serviss
Mājas lapa uz laiku slēgta sakarā ar rekonstrukciju.


Nepieciešamības gadījumā sazināties pa tālruņiem:
 

Sekretāre: Mob.Tālrunis.: 29236364; Tālrunis: 65421410; Fax: 65449993;
e-pasts: d.apsardze@inbox.lv

Grāmatvedis: Tālrunis: 65425938;
e-pasts: rekins@apsardzes.lv

Galvenais grāmatvedis: Mob.Tālrunis.: 20277867; Tālrunis: 65425938;
e-pasts: apsardze.latgale@inbox.lv

Līgumu nodaļa: Mob.Tālrunis.: 28615181; Tālrunis: 65426676;
e-pasts: ligums@apsardzes.lv


Mūsu rekvizīti:
 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildība “Apsardzes serviss”
Februāra iela 20, Daugavpils, LV-5403, PVN LV41503046403

Luminor Bank AS, kods RIKOLV2X,
konts: LV84RIKO0002013145032

AS Citadele banka, kods PARXLV22,
konts: LV81PARX0012750310005

AS Swedbanka, kods HABALV22,
konts: LV64HABA0551026875140